ข้อต่อแบบเชื่อม HDPE

ข้อต่อแบบเชื่อม HDPE

อุปกรณ์ ข้อต่อสำหรับท่อ HDPE ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง ใช้สำหรับผลิตท่อน้ำโดยเฉพาะ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบและ ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก.982-2556) 

ข้องอ HDPE (ELBOW)
สามทาง HDPE (TEE)
สามทางวาย HDPE (WYE)
ข้อลดกลมคอยาว HDPE (REDUCER)
หน้าแปลน HDPE (STUB END)
สี่ทาง HDPE (CROSS)
สามทางทีวาย (WYE TEE)
คลีนเอาท์ (CLEAN OUT)
ฝาปิดแบบเชื่อม (END CAP)
แหวนเหล็กเนียว (Backing Ring)
หน้าแปลนบอดเหล็ก (MILD STEEL)

ราคาข้องอ HDPE (ELBOW)

 

ราคาสามทาง HDPE (TEE)

 

ราคาสามทางวาย HDPE (WYE)

 

 

ราคาข้อลดกลมคอยาว HDPE (REDUCER)

 

ราคาหน้าแปลน HDPE (STUB END)

 

ราคาสามทางทีวาย (WYE TEE)

 

คลีนเอาท์ (CLEAN OUT)

 

ราคาแหวนเหล็กเนียว (Backing Ring)

 

หน้าแปลนบอดเหล็ก (MILD STEEL)