ท่ออ่อนยาง TOPFLEX

ท่ออ่อนยาง TOPFLEX

RUBBER & STAINLESS FLEXIBLE JOINT TOPFLEX
ข้อต่อยาง & ข้อต่อสแตนเลส ท๊อปเฟล็กซ์

SINGLE-SPHERE เฟล็กซ์ยางลอนเดี่ยว ท๊อปเฟล็กซ์
TWIN-SPHERE เฟล็กซ์ยางลอนคู่ ท๊อปเฟล็กซ์
SUPER SINGLE-SPHERE เฟล็กซ์ยางลอนเดี่ยว รุ่นซูเปอร์
SUPER TWIN-SPHERE เฟล็กซ์ยางลอนคู่ รุ่นซูเปอร์
TWIN-SPHERE (RING) เฟล็กซ์ยางลอนคู่ (แหวนนอก)
TWIN-UNION เฟล็กซ์ยางลอนคู่ (เกลียว)
FLEX DRAIN #FD เฟล็กซ์เดรน ท๊อปเฟล็กซ์
FLEX STAINLESS (UNION) เฟล็กซ์สแตนเลส(ยูเนี่ยน)
FLEX STAINLESS เฟล็กซ์สแตนเลส ท๊อปเฟล็กซ์