นัดหมายแพทย์

Send a Message

  กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อทำการนัดหมายแพทย์กับโรงพยาบาลคามิเลียน ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภายใน 72 ชั่วโมงภายหลังจากที่ท่านได้ส่งแบบฟอร์มนี้


  ชื่อแพทย์ (required)

  นามสกุล (required)

  แผนก


  สาขาและความชำนาญ


  ระบุแพทย์

  ไม่ระบุชายหญิง

  วันที่สะดวกเข้ามารับบริการ

  วันจันทร์วันอังคารวันพุทธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์

  เวลาที่สะดวกเข้ามารับบริการ