บอลวาล์ว สำหรับท่อ HDPE


บอลวาล์ว สำหรับท่อ HDPE
บอลวาล์ว ตรา ใช้ดี สำหรับท่อ HDPE ใช้ดีสมชื่อ แข็งแรง ทนทาน
Ball Valve HDPE ผลิตจากเรซินพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) ทำให้ผิวมีลักษณะเรียบมัน ทำให้น้ำหรือของเหลวไหลผ่านได้สะดวก
คุณสมบัติ
– ทนแรงดันได้สูง 16 บาร์
– แข็งแรงทนทาน
– ติดตั้งง่ายรวดเร็ว
– เปิด – ปิดง่าย เพราะเป็นแบบบอลวาล์ว
– ทำจากวัสดุ พีพี คุณภาพสูง
– บอลวาล์วพลาสติก ABS ไม่เกิดสนิม และไม่มีตะกอน