ประวัติ คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด

20160824_174225   บริษัท คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยการขายจำหน่ายอุปกรณ์ และนำเข้าอุปกรณ์ จีเอสเอ็ม เกรตเวย์ (GSM Gateway) ร่วมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เกี่ยวกับตู้สาขาโทรศัพท์ (Accesorries) พร้อมทั้งให้บริการระบบประหยัดค่าโทรศัพท์ในองค์กร ร่วมไปถึงกลุ่มลูกค้า SME ซึ่งทางบริษัทของเราได้พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ยังได้ให้บริการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต (Voip) และได้รับใบอนุญาตการให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ร่วมไปถึงใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจ​การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)