ผนังภายในห้องเซิฟเวอร์

ผนังกั้นภายในห้องเซิฟเวอร์ ส่วนมากจะนิยมเป็นห้องกันไฟอย่างน้อย 2 ชั่วโมง การทำห้องมั่นคง (Strong Room) ต้องใช้แผ่นเหล็กบุรอบด้านฉาบด้วยซีเมนต์ทนไฟ ห้องมั่นคงเช่นนี้ใช้งบประมาณสูงในการจัดสร้าง แต่ในปัจจุบันมีการนิยมใช้แผ่นทนไฟซึ่งมีให้เลือก 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมง บุด้วยฉนวนกันเสียงซึ่งไม่ติดไฟ นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องควรได้รับการเลือกให้ทนไฟให้เหมือนกับวัสดุที่ใช้ในการทำผนังห้อง ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นแค่ผนังยิปซั่มทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นผนังทนไฟ ขึ้นอยู่กับความต้องและงบประมาณของลูกค้า

คุณสมบัติแผ่นยิปซัม

  1. พื้นผิวเรียบ สวยงาม: ด้วยวิธีการฉาบรอยต่อระหว่างแผ่นยิปซัมที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และไม่เลอะเทอะจึงทำให้ผ้าเพดาน หรือผนังของท่านเรียบเป็นพื้นเดียวกัน อีกทั้งพื้นผิวหน้าของแผ่นมีความเรียบเนียนเรียบกว่าพื้นผิวของงานฉาบปูนทั่วๆไป
  2. ไม่แตกร้าว: ไม่แตกร้าว เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของแผ่นยิปซัมมีความยึดหยุ่นสูง จึงให้ผิวไม่แตกร้าว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบกว่างานฉาบปูนเดิม และหากต้องทำฝ้าเพดานหรือผนังโค้ง แผ่นยิปซัมก็สามารถดัดโค้งได้ตามต้องการ
  3. เป็นฉนวนกันความร้อน: ภายในเนื้อปูนยิปซัมประกอบด้วยโมเลกุลซึ่งเป็นผลึกน้ำ แผ่นยิปซััมจึงไม่ติดไฟ ไม่ดูดซับความร้อนรวมทั้งมีค่าสัมประสิทธิ์นำความร้อนต่ำกว่าวัสดุตกแต่งประเภทอื่นๆ เช่น ผนังก่ออิฐฉาบปูน กระจก กระเบื้องแผ่นเรียบ (ค่าสัมประสิทธิ์ 0.191 W/ม.) จึงช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี
  4. ป้องกันไฟ: ด้วยคุณสมบัติของแผ่นยิปซัมที่ไม่ติดไฟ สามารถใช้ออกแบบงานฝ้าเพดานในห้อง Data Center รวมทั้งใช้หุ้มโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม้ โดยแผ่นยิปซั่ม สามารถออกแบบให้ป้องกันไฟได้ถึง 3 ชั่วโมง
  5. ป้องกันเสียง: ระบบฝ้าเพดานหรือผนังที่ใช้แผ่นยิปซัมเป็นส่วนประกอบหลัก สามารถออกแบบให้ป้องกันเสียงได้ตั้งแต่ 35-60 เดซิเบล จึงเหมาะสำหรับงานระบบป้องกันเสียงในโรงภาพยนตร์โรงมหรสพ หรือ บริเวณที่ต้องการป้องก้นเสียง
  6. ติดตั้งงาย : สะดวกในการซ่อมแซม: แผ่นยิปซัมสามารถติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว หรือหากต้องการเพิ่มความสวยงามของผนังเดิมซึ่งเป็นแบบก่ออิฐฉาบปูน สามารถติดตั้งแผ่นยิปซัมบนผนังเติมด้วยปูนกาวติดแผ่นยิปซั่ม(Dri-Wall-Adhesive) หรือหากต้องการซ่อมแซมผนังยิปซัมก็สามารถซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ง่าย จึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  7. น้ำหนักเบา: น้ำหนักเบาเพราะแผ่นยิปซัมมีน้ำหนักเพียง 6.5-9.5 กก. / ตร.ม. จึงง่ายต่อการขนย้ายหรือกองเก็บ และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

ฝ้าเพดาน (Ceiling)

ฝ้าเพดาน ที-บาร์ เป็นระบบฝ้าเพดานที่นิยม เนื่องจากความสะดวกในการซ่อม บำรุงงานระบบไฟฟ้า และงานประปาซึ่งเป็นงานหลังงานฝ้าเพดาน
– ฝ้าแบบฉาบเรียบ คือ ฝ้าที่มองไปและเรียบเป็นพื้นเดียวกันตลอด และมีโครงคร่าว อลูมิเนียมหรือสังกะสียึดอยู่หลังฝ้าดูแล้วสวยงาม
– ฝ้าอะคูสติก คือ แผ่นใยแร่ลดเสียงสะท้อนเคลือบสีขาวสำาเร็จรูปจากโรงงาน ลวดลายสวยงามทันสมัย ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องทาสี