ระบบดับเพลิงแบบ FM200

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสาร FM-200 สำหรับห้องสำคัญ ตามมาตรฐาน NFPA 2001

FM-200 (HFC227ea) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยเป็นระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้แบบชนิดสารสะอาดโดยใช้สารเคมีชนิด HFC-227ea เป็นสารเคมีชนิดที่ไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อิเลคทรอนิกส์ และ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องสำคัญ เช่น Server Room, Data Center

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาดด้วยสาร FM-200 ซึ่งเป็นก๊าซสังเคราะห์ สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว เมื่อฉีดออกมาจะกลายเป็นไอและไม่เหลือสิ่งตกค้างหลังการใช้งาน
  • สารดับเพลิงมีค่าความปลอดภัยต่อมนุษย์
  • สารดับเพลิงมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง จึงใช้ตัวถังบรรจุในจำนวนที่น้อยกว่า ทำให้ประหยัดพื้นที่เก็บถังบรรจุ
  • ตัวถังบรรจุสารมีให้เลือกหลายขนาด แล้วแต่การคำนวณ และระบบมีให้เลือกทั้งแบบ 25 Bar และ 50 Bar
  • ระบบสามารถสั่งงานได้ทั้งแบบ Electric และ Manual
  • ในกรณีที่ใช้ระบบแบบ 50 Bar นั้นจะทำให้ตัวถังบรรจุและท่อที่ใช้มีขนาดเล็กลง เดินท่อได้ไกลขึ้นกว่าปกติ (3X more than standard 25 bar systems) ตลอดจนสามารถทำ Multizone Systems ได้
  • ค่าด้านสิ่งแวดล้อมคือ O.D.P. ( Ozone Depletion Potential ) = 0 และค่า G.W.P ( Global Warming Potential ) = 3500
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล เช่น UL, FM, VDS ฯลฯ

เหมาะสำหรับติดตั้ง

ในห้องสำคัญที่มีทรัพย์สินมีค่าหรือห้องที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ห้อง Server, ห้อง Data Center, ห้องควบคุม, ห้อง UPS ห้องไฟฟ้า พิพิธภัณฑ์ และห้องเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ฯลฯ

ผลงานติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ แบบติดตั้งเพดาน ในห้องเซิฟเวอร์

ผลงานติดตั้งถังดับเพลิง FM-200