ระบบไฟฟ้าภายในห้องเซิฟเวอร์

ระบบไฟฟ้าภายในห้องเซิฟเวอร์ที่ดี
1. แหล่งไฟฟ้าหลัก
2. ระบบไฟฟ้าสำรอง
3. ระบบจ่ายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์

 1. แหล่งไฟฟ้าหลัก
  – ใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส จากสองที่คือ
  – ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าปกติ
  – ไฟฟ้าที่สำรองด้วยเครื่องปั่นไฟ
  – ต้องมีอุปกรณ์สำหรับสลับแหล่งไฟฟ้าหลัก
  – เครื่องปั่นไฟ ดูแลโดยทีมวิศวะ
 2. ระบบสำรองไฟ
  Server ที่ตั้งอยู่ในห้อง Data Center เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกที่ใช้ไฟควบคุมการทำงาน และเป็นลักษณะการทำงานของ Server นั้นจะเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ Server ในกรณีที่ไฟตก หรือ ไฟดับ Data Center ที่ดีจึงต้องมีการติดตั้งระบบสำรองไฟที่ได้มาตรฐานและได้รับการตรวจสอบเป็นประจำว่าสามารถใช้งานทดแทนได้ทันที หากเกิดปัญหากับระบบไฟหลักไม่ว่าจากกรณีใด ๆ Wiring – สายไฟ สายสัญญาณ หรือสายแลน จะต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ใส่ในราง หรือ มี cover ครอบไว้
  – ใช้UPS ขนาด 30KVA จำนวน 2ตัว
  – มีBattery ที่สามารถรองรับได้ 15นาที สำหรับ FullLoad
 3. การจ่ายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์
  – ตู้ Rack รับไฟฟ้า UPS โดยแต่ละ Rack จะมี PDU 2ชุด
  – แอร์ แสงสว่าง ไม่ได้ผ่าน UPS
  – มี Multi Power Switch รองรับอุปกรณ์ทีมี power Supply ชุดเดียว

ระบบไฟภายในห้องเซิฟเวอร์
Server Room คือห้องที่มีระบบคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมของสำนักงาน ซึ่งหลายๆคนมักจะเข้าใจผิด คิดว่า “Server Room” กับ “ห้องไฟฟ้า” คือห้องเดียวกัน ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่น่ากลัวมาก เพราะ“ห้องไฟฟ้า” คือ ห้องที่มีการดูแลระบบไฟฟ้าในการเลี้ยงอุปกรณ์ทุกอย่างในอาคารนั้นๆ ส่วน“Server Room” คือ ห้องแห่งข้อมูลของทั้งออฟฟิศมีทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม หากทั้ง 2 ห้องถูกนำมารวมไว้ในห้องเดียวกัน มักจะเกิดปัญหาระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มากมาย เช่น ระบบล่ม, คอมช้า ติดๆดับๆได้ ด้วยเหตุที่ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม เป็นระบบที่มีการสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่มีความถี่สูง และให้ความสำคัญกับทุกคลื่นความถี่ที่มีการส่งสัญญาณ ฉะนั้นถ้านำระบบคอมพิวเตอร์รวมกันในห้องไฟฟ้าอาจจะเกิดการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้ รวมถึงการติดตั้ง สายสัญญาณ ด้วยเหมือนกันก็ควรจะแยกราง หรือแยกท่อระหว่างสายไฟฟ้า, สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารจำพวก Switch, Hub, Server จะต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดี