ราคาวาล์ว KISTLER

ราคาวาล์ว KISTLER

BRASS VALVES KISTLER  วาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
BALL VALVE บอลวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
GATE VALVE ประตูน้ำทองเหลือง คิสท์เลอร์
SPRING CHECK VALVE สปริงเช็ควาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
SWING CHECK VALVE สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
Y-STRAINER VALVE วายสเตรนเนอร์ทองเหลือง คิสท์เลอร์
FOOT VALVE ฟุตวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
MINI BALL VALVE MF มินิบอลวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
MINI BALL VALVE FF มินิบอลวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
SAFETY VALVE เซฟตี้วาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
SAFETY VALVE (LEVER) เซฟตี้วาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์

CAST IRON VALVES KISTLER วาล์วเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
BUTTERFLY VALVE WAFER วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ เหล็กหล่อ
BUTTERFLY VALVE WAFER วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์(เกียร์) เหล็กหล่อ
BUTTERFLY VALVE LUG วาล์วผีเสื้อลัก(ด้ามโยก) เหล็กหล่อ
BUTTERFLY VALVE LUG วาล์วผีเสื้อลัก(เกียร์) เหล็กหล่อ
BUTTERFLY VALVE WAFER CI วาล์วผีเสื้อ(ด้ามโยก) เหล็กหล่อ
BUTTERFLY VALVE WAFER DI วาล์วผีเสื้อ เหล็กหล่อเหนียว
BALL VALVE 2-PC บอลวาล์ว 2ชิ้นเหล็กหล่อ
BALL VALVE (PAD) บอลวาล์ว 2ชิ้น(ไดเรกเมาท์)
DUO PLATE CHECK VALVE ดูโอเพลท เช็ควาล์ว
SWING CHECK VALVE สวิงเช็ควาล์ว คิสท์เลอร์
Silent Check Valve ไซเลนท์ เช็ควาล์ว คิสท์เลอร์
GATE VALVE เกทวาล์ว คิสท์เลอร์
KNIFE GATE VALVE ไนฟ์เกทวาล์ว คิสท์เลอร์
GLOBE VALVE โกล์ปวาล์ว คิสท์เลอร์
Y-STRAINER วายสเตรนเนอร์ คิสท์เลอร์
BASKET STRAINER บาสเก็ตสเตรนเนอร์ คิสท์เลอร์
FOOT VALVE DUCTILE IRON ฟุตวาล์ว คิสท์เลอร์
FOOT VALVE WITH LIFT ฟุตวาล์ว รุ่นกระเดื่อง คิสท์เลอร์
AIR VENT VALVE วาล์วระบายอากาศ คิสท์เลอร์

STAINLESS STEEL VALVES KISTLER วาล์วสแตนเลส คิสท์เลอร์
BALL VALVE 1-PC บอลวาล์ว 1ชิ้นสแตนเลส คิสท์เลอร์
BALL VALVE 2-PC บอลวาล์ว 2ชิ้นสแตนเลส คิสท์เลอร์
BALL VALVE 3-PC บอลวาล์ว 3ชิ้นสแตนเลส คิสท์เลอร์
BUTTERFLY VALVE WAFER วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ สแตนเลส
GATE VALVE เกทวาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์
GLOBE VALVE โกล์ปวาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์
NEEDLE VALVE วาล์วเข็ม สแตนเลส คิสท์เลอร์
SPRING CHECK VALVE สปริงเช็ควาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์
SWING CHECK VALVE สวิงเช็ควาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์
DISCO CHECK VALVE ดิสโก้เช็ควาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์
Y-STRAINER วายสเตรนเนอร์ สแตนเลส คิสท์เลอร์
FOOT VALVE (SCREWED) ฟุตวาล์ว(เกลียว) สแตนเลส คิสท์เลอร์
FOOT VALVE ฟุตวาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์

UPVC VALVES KISTLER วาล์วยูพีวีซี คิสท์เลอร์
COMPACT BALL VALVE คอมแพคบอลวาล์วยูพีวีซี คิสท์เลอร์
TRUE UNION BALL VALVE ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์วยูพีวีซี คิสท์เลอร์
BUTTERFLY VALVE UPVC วาล์วปีกผีเสื้อยูพีวีซี คิสท์เลอร์

KISTLER ELECTRIC ACTUATOR #EA หัวขับไฟฟ้า คิสท์เลอร์
KISTLER ELECTRIC ACTUATOR #EA หัวขับไฟฟ้า คิสท์เลอร์
KISTLER ELECTRIC ACTUATOR #EA+ valve หัวขับไฟฟ้า คิสท์เลอร์พร้อมวาล์ว

KISTLER ELECTRIC ACTUATOR(GEAR) #EAG หัวขับไฟฟ้า(เกียร์) คิสท์เลอร์
KISTLER ELECTRIC ACTUATOR(GEAR) #EAG หัวขับไฟฟ้า(เกียร์) คิสท์เลอร์
KISTLER ELECTRIC ACTUATOR(GEAR) #EAG+valve หัวขับไฟฟ้า(เกียร์) คิสท์เลอร์ พร้อมวาล์ว