รีแพร์แคล้มป์ Repair Clamp

รีแพร์แคล้มป์ Repair Clamp รีแพร์แคล้มป์ อุปกรณ์ซ่อมท่อ HDPE, ท่อ PVC

ลักษณะการใช้งาน
– ใช้สำหรับซ่อมท่อ HDPE และ ท่อPVC ในกรณีที่ท่อแตก หรือ ท่อขาด

คุณสมบัติเฉพาะ
– สามารถติดตั้งได้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว
– อายุการใช้งานยาวนาน
– สามารถใช้ได้กับท่อ HDPE และ ท่อPVC
– สามารถใช้ได้กับท่อได้ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110-500 มม.
– สำหรับท่อ HDPE และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110-500 มม.
– สำหรับท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100-400 มม.
– เป็นไปตามมาตรฐาน กปน. และ กปภ. (กปภ.02-2558)