อุปกรณ์ดับเพลิง


อุปกรณ์ดับเพลิง

– เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว
– ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
– ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
– หัวฉีดน้ำดับเพลิง
– สายส่งน้ำดับเพลิง
– โฟมดับพลิง
– เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศพร้อมหน้ากาก และเครื่องอัดอากาศ
– ชุดดับเพลิง
– ไฟLED ไฟฉุกเฉินชนิดมีแบตเตอรี่
– อุปกรณ์ข้อต่อดับเพลิง Coupling
– FIRE COUPLINGS
– FIRE NOZZLES
– LANDING VALVES

ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว

ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

หัวฉีดน้ำดับเพลิง

หัวฉีดน้ำดับเพลิง

หัวฉีดน้ำดับเพลิง

สายส่งน้ำดับเพลิง

สายส่งน้ำดับเพลิง

สายส่งน้ำดับเพลิง

โฟมดับพลิง

โฟมดับพลิง

โฟมดับพลิง

เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศพร้อมหน้ากาก และเครื่องอัดอากาศ

เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศพร้อมหน้ากาก และเครื่องอัดอากาศ

เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศพร้อมหน้ากาก และเครื่องอัดอากาศ

ชุดดับเพลิง

ชุดดับเพลิง

ชุดดับเพลิง

ไฟLED ไฟฉุกเฉินชนิดมีแบตเตอรี่

ไฟLED ไฟฉุกเฉินชนิดมีแบตเตอรี่

ไฟLED ไฟฉุกเฉินชนิดมีแบตเตอรี่

อุปกรณ์ข้อต่อดับเพลิง Coupling

อุปกรณ์ข้อต่อดับเพลิง Coupling

อุปกรณ์ข้อต่อดับเพลิง Coupling

FIRE COUPLINGS

FIRE COUPLINGS

FIRE COUPLINGS

FIRE NOZZLES

FIRE NOZZLES

FIRE NOZZLES

LANDING VALVES

LANDING VALVES

LANDING VALVES