อุปกรณ์เกลียวสแตนเลส

อุปกรณ์เกลียวสแตนเลส

ข้องอ 90 ELBOW 90 , ข้องอ 45 ELBOW 45 , ข้องอ ผ.ม. STREET ELBOW , สามทาง TEE , ยูเนี่ยน UNION , ข้อต่อ COUPLING , ฝาครอบ ROUND CAP , นิปเปิ้ล NIPPLE , ลดเหลี่ยม BUSHING , ปลั๊กอุด SQUARE PLUG  , สามทางลด TEE REDUCE