อุปกรณ์เหล็กหล่อ มอก.

อุปกรณ์เหล็กหล่อ มอก.
ท่อเหล็กหล่อ  , ประตูน้ำ – วาล์วเหล็กหล่อ , เหล็กรัดท่อ , หน้าจานเหล็กหล่อ , ยาง , สกรูน็อต

ท่อเหล็กหล่อ 


ประตูน้ำเหล็กหล่อ

 

เหล็กรัดท่อหน้าจานเหล็กหล่อ


ยางน็อต