เหล็กโครงสร้าง

เหล็กโครงสร้าง  / เหล็กท่อกลม CARBON STEEL PIPE / เหล็กข้ออ้อย DEFORMED BAR / เหล็กเส้นกลม ROUND BAR / เหล็กลวด WIRE ROD / เหล็กฉาก ANGLE BAR / เหล็กรางน้ำ CHANNEL BAR / เหล็กสี่เหลี่ยมตัน SQUARE BAR / เหล็กแบน FLAT BAR / เหล็กไอบีม I-BEAM / เหล็กเอชบีม H-BEAM / เหล็กไวด์แฟรงค์ WIDE FLANGE / เหล็กท่อเหลี่ยม/เหล็กกล่อง / เหล็กท่อแบน / ท่อเหล็กดำ / เหล็กตัวซี / เหล็กแผ่นดำ / เหล็กแผ่นลาย / เหล็กท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์ / เหล็กท่อแบนกัลวาไนซ์ / เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ / เหล็กม้วน เส้นกลม / เหล็กม้วน เส้นข้ออ้อย / เหล็กเพลาขาว / เหล็กปลอกเสา