แผ่น Support Data Center

แผ่น Support Data Center  ที่นิยมใช้ในห้อง Data Center และ SERVER มีลักษณะยกพื้นสูงขึ้นเพื่องานระบบป้องกันการรั่วของน้ำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วัสดุส่วนใหญ่จะเป็น PVC ที่สามารถทนต่อไฟฟ้าสถิตย์ได้เป็นอย่างดี  และมีคุณลักษณะในการป้องกันไฟ (ไม่ติดไฟ)  Size ของแผ่น 600 X 600 มม.เป็นขนาดมาตราฐานนิยมใช้กันมากในการยกๅร Raised floor และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ห้องควบคุม (Control Room) ห้องคลีนรูม (Clean Room) และ พื้นของอาคารที่มีงานระบบจำนวนมากสําหรับศูนย์สารสนเทศไม่ควรมีความสูงต่ํากว่า 20 เซนติเมตร เคสใช้เครื่องปรับอากาศ แบบกระจายลมเย็นจากด้านล่าง หรือใช้เขตใต้พื้นยกเป็น Plenum ระดับความสูงที่สมควรสําหรับศูนย์สารสนเทศอยู่ 40-60 เซนติเมตร เมื่อติดตั้งพื้นยกเสร็จแล้ว ต้องมีเนื้อที่เพียงพอต่อการระบายอากาศให้เครื่องมือ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และระบบสาระสนเทศต่างๆ และมีพื้นที่เหนือเครื่องปรับอากาศเพียงพอสําหรับ Return air ของเครื่องปรับอากาศ

TOP