แพทย์หญิง อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล

แพทย์หญิง อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล

ชื่อ: แพทย์หญิง อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล ชำนาญพิเศษ: เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์  กุมารแพทย์โรคไต การศึกษา: -แททย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ,2551 -วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา ,2555 -วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคไต หน่วยโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2557
 
วัน
จันทร์
อาทิตย์