Suprema BioEntry W

Suprema BioEntry W

เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ผสมสานงานดีไซน์ที่สวมงามและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานภายใต้สภาวะฝุ่นละออง ละอองน้ำ แข็งแรงทนทานด้วยมาตรฐาน IP65 และ ป้องกันการทุบทำลายด้วยมาตรฐาน IK08 uOKaYQmLiKGR