System

System

System  

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ STSTEM จากทีมงานที่มีคุณภาพมีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ

วางระบบ SYSTEM ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมและได้คุณภาพเหมาะสมกับราคาลูกค้าสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ทาง คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำหน่ายได้เอง และ ยินดีให้คำปรึกษาทางด้าน SYSTEM ด้วยทีมงานมืออาชีพ เรายินดีพร้อมให้บริการ
  • ระบบออกแบบและติดตั้งระบบ System Server ( Dell , HP , IBM ) ETC , ไม่ว่าจะเป็น AD Server , DNS Server , DHCP Server , Proxy Server , FTP Server , Mail Server , VM Server , Hyper v Server , SQL Server , ETC
  • รับดูแลระบบ SYSTEM ดูแล แก้ไข บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายของลูกค้าเป็น ต่อครั้ง , สัญญารายเดือน และรายปี MA (Maintenance Service Agreement )
  • รับจัดการอุปกรณ์ Server ตาม Spec ที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็น DELL , HP , IBM , ACER , ETC
  • รับออกแบบและติดตั้งห้อง Server ตู้ Rack ETC
  • ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ