ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด HIKVISION พร้อมทั้งเดินสาย Fiber Optic และระบบ LAN ภายในโรงงาน ณ บริษัทฟูจิ เอซ จำกัด

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด HIKVISION พร้อมทั้งเดินสาย Fiber Optic และระบบ LAN ภายในโรงงาน ณ บริษัทฟูจิ เอซ จำกัด

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ให้กับ บริษัทฟูจิ เอซ จำกัด โดยได้ทำการติดตั้งระบบ IP Camera ทั้งหมดจำนวน 20 จุด พร้อมทั้งเดินสาย Fiber Optic เชื่อมระหว่างโรงงานและเดินสาย LAN ภายในโรงงานเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์

news-update01_6a4-01