ติดตั้งระบบโทรศัพท์ Panasonic KX-NS300 และเดินสาย Fiber Optic ภายในโรงงาน ณ บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด.

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ Panasonic KX-NS300 และเดินสาย Fiber Optic ภายในโรงงาน ณ บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด.

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ให้กับ บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด โดยได้ติดตั้ง Panasonic KX-NS300 พร้อมกับ IP Phone 20 เครื่องและ Analog Phone 30 เครื่อง  พร้อมทั้งเดินสาย Fiber Optic และระบบ LAN สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด และเครื่องจักรภายในโรงงาน

our service transnorm edit a4-01