ติดตั้งระบบ Access Control ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด.(มหาชน) อู่ต่อเรือมาร์ซัน

ติดตั้งระบบ Access Control ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด.(มหาชน) อู่ต่อเรือมาร์ซัน

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบควบคุมประตูอัตโนมัติให้กับ บริษัท มาร์ซัน จำกัด.(มหาชน) อู่ต่อเรือมาร์ซัน โดยได้จำหน่ายระบบ Access Control  และดำเนินการติดตั้ง