ติดตั้งระบบ Access Control ณ บริษัท วรรณภพ จำกัด.

ติดตั้งระบบ Access Control ณ บริษัท วรรณภพ จำกัด.

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบควบคุมประตูอัตโนมัติให้กับ บริษัท วรรณภพ จำกัด โดยได้จำหน่ายระบบ Access Control  และดำเนินการติดตั้ง