ติดตั้งระบบ Call Center IP Phone ณ โรงแรมบุราส่าหรี ภูเก็ต

ติดตั้งระบบ Call Center IP Phone ณ โรงแรมบุราส่าหรี ภูเก็ต

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบ Call Center ,  IP Phoneโรงแรมบุราส่าหรี จังหวัดภูเก็ต