เดินสาย Wiring , Network ณ มูลนิธิสายเด็ก

เดินสาย Wiring , Network ณ มูลนิธิสายเด็ก

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งเดินสาย Wiring และวางระบบ Network ณ มูลนิธิสายเด็ก (Hub Foundation)