ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ( Fire Alarm ) เพื่อแจ้งเตือนดับเพลิงอัตโนมัติ ณ บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด

ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ( Fire Alarm ) เพื่อแจ้งเตือนดับเพลิงอัตโนมัติ ณ บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ( Fire Alarm ) แจ้งเตือนดับเพลิงอัตโนมัติ ตึกที่ 2 และตึกที่ 4 ของ บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด (Transnorm System Co., Ltd.)