ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ( Fire Alarm ) ณ บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ( Fire Alarm ) ณ บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ( Fire Alarm ) ณ บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Crown Food Packaging (Thailand) Public Co.,Ltd.)