ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์Panasonic รุ่น NS 300 ณ บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์Panasonic รุ่น NS 300 ณ บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด. ได้ทำการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic รุ่น NS 300 ณ บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด