ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ณ บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่

ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ณ บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ ณ บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่

Crown Food Packaging (Thailand) Public Co.,Ltd. Hat yai