ติดตั้งสวิทช์เซนเซอร์ควบคุมประตู เข้า-ออก Exit Switch No Touch

ติดตั้งสวิทช์เซนเซอร์ควบคุมประตู เข้า-ออก Exit Switch No Touch

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จํากัด ให้ดำเนินการติดตั้งสวิทช์เซนเซอร์ควบคุมประตู เข้า-ออก Exit Switch No Touch (เข้าออกประตู แบบไม่ต้องสัมผัส)