ติดตั้งระบบความเย็นในห้อง Data Center พร้อมเดินท่อทำแรงดันน้ำ

ติดตั้งระบบความเย็นในห้อง Data Center พร้อมเดินท่อทำแรงดันน้ำ

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท วิซอาร์ที (ประเทศไทย) จำกัด
ติดตั้งระบบทำความเย็นภายในห้องData Center และภายในอาคาร 

ติดตั้งแอร์ จำนวน 2 เครื่อง (Air Carrier Split) เดินท่อเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบแยกส่วน พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบร่วม ที่ใช้ทั้งหมดในงานทั้งหมด
ติดตั้งท่อทองแดง TYPE L 5/8, 66 เมตร 4 ชุด, ท่อน้ำสารทำความเย็น
ติดตั้งท่อ PPR SDR 6 PN 20 OD 4 “เชื่อมต่อกับน้ำเย็น
ติดตั้งท่อ PPR SDR 6 PN 20 OD 1 “เชื่อมต่อกับน้ำเย็น
ติดตั้ง ปั๊มสูบน้ำลึก 70 เมตร
ติดตั้งท่อพีพีอาร์ เชื่อมต่อกับน้ำเย็น พร้อมติดตั้งหัววาล์วให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ติดตั้งระบบวาล์ว Y- กรองหยุดวาล์วหน้าแปลน jis 10k (KITZ) และ HONEYWELL VC SERIES วาล์วไฮดรอลิกแบบสมดุลย์ 2 – WAY และ 3 – WAY
ติตตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าชไนเดอร์ และเซ็ทระบบไฟฟ้าให้เชื่อมกับตู้ควบคุมไฟฟ้า
ติดตั้งคอยล์คอนเดนเซอร์และคอยล์ร้อนในห้อง DC และติดตั้งท่อน้ำสารทำความเย็นเชื่อมไปยังคอยล์ ร้อนในห้อง DC
ติดตั้งท่อพีวีซี เพื่อระบายน้ำ
ติดตั้งฉนวนหุ้มท่อแอร์ 
เก็บสีทำความสะอาด เพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ พร้อมเข้า Service onsite จำนวน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี