ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้ (Fire Alarm System)

ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้ (Fire Alarm System)

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท บี.ซี.เลเบลพริ้นท์ จำกัด
เพื่อทำการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้ (Fire Alarm System) พร้อมทำการทดสอบการใช้งาน และเข้าตรวจเช็คผลงานติดตั้งทุกๆ 3 เดือน ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ