ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร ณ โรงงานกระดาษ Double A Thailand

ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร ณ โรงงานกระดาษ Double A Thailand

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 
เพื่อทำการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานกระดาษ Double A Thailand พร้อมทำการทดสอบการใช้งาน และเข้าตรวจเช็คผลงานติดตั้งทุกๆ 3 เดือน ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ