สร้างห้องเซิฟเวอร์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

สร้างห้องเซิฟเวอร์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อทำการสร้างห้องเซิฟเวอร์ ให้บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
โดยทำการติดตั้ง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ ระบบแอร์
พร้อมทำการทดสอบการใช้งาน และเข้าตรวจเช็คผลงานติดตั้งทุกๆ 3 เดือน ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ