ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ บริษัท เฟลตัลอุตสาหกรรม จำกัด

ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ บริษัท เฟลตัลอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เฟลตัลอุตสาหกรรม จำกัด
เพื่อทำการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ FIRE ALARM ให้กับ บริษัท เฟลตัลอุตสาหกรรม จำกัด
โดยทำการติดตั้ง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ภายในตัวอาคาร
พร้อมทำการทดสอบการใช้งาน และเข้าตรวจเช็คผลงานติดตั้งทุกๆ 3 เดือน ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ