ยกพื้นห้อง Server Raised Floor บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

ยกพื้นห้อง Server Raised Floor บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

ขอบพระคุณ บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ใช้บริการ งานยกพื้น สูง 20 ซม. แผ่นพื้นขนาดมาตรฐาน
และทำการติดตั้งเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิสำหรับควมคุมแอร์ Liquid line W/Insulation 1/2″ – 3/4″ Safety switch 1P,’Timer ตัด-สลับแอร์ และชุดตระแกรงจัดเก็บเรียงสายมายังตู้เซิฟเวอร์