ออกแบบและติดตั้งวางระบบท่อน้ำประปาอาคาร บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด

ออกแบบและติดตั้งวางระบบท่อน้ำประปาอาคาร บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด

ขอบพระคุณ บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด ออกแบบและติดตั้งวางระบบท่อน้ำประปาอาคาร 5 ชั้น 

ติดตั้งท่อพีพีอาร์ ท่อเมน อาคาร 5 ชั้น บริการซ่อมท่อ วางระบบสุขาภิบาล พร้อมรับประกันผลงานติดตั้ง