ข่าวสารทั้งหมด

สิงหาคม 26, 2021

FIRE ESCAPE  บันไดหนีไฟอาคาร 3 ชั้น...

FIRE ESCAPE  บันไดหนีไฟ   บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ติดตั้งบันไดหนีไฟอาคาร 3 ชั้นติดตั้งประตูหนีไฟ 2 บาน พร้อมทางสีกันไฟติดตั้งไฟส่องสว่าง...
สิงหาคม 26, 2021

fire escape...

FIRE ESCAPE  บันไดหนีไฟ   บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ติดตั้งบันไดหนีไฟอาคาร 5 ชั้นติดตั้งประตูหนีไฟ 3 บาน พร้อมทางสีกันไฟติดตั้งไฟส่องสว่าง...
มีนาคม 30, 2021

Raised Floor Server System...

ยกพื้นห้องserver บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัดRaised Floor Server System ...
มีนาคม 30, 2021

Fire alarm Notifier ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองเขม  ...

ติดตั้งระบบ Fire alarm Notifier ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองเขม  ...