ข่าวสารทั้งหมด

ตุลาคม 10, 2019

ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้ (Fire Alarm System)...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ดีเจ ภูมิ เวิร์ลด์ จำกัด เพื่อทำการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้ (Fire Alarm System) พร้อมทำการทดสอบการใช้งาน และเข้าตรวจเช็คผลงานติดตั้งทุกๆ 3 เดือน ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช...
กันยายน 23, 2019

ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้ (Fire Alarm System)...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท บี.ซี.เลเบลพริ้นท์ จำกัด เพื่อทำการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้ (Fire Alarm System) พร้อมทำการทดสอบการใช้งาน และเข้าตรวจเช็คผลงานติดตั้งทุกๆ 3 เดือน ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้...
กรกฎาคม 19, 2019

ติดตั้งระบบ Network เดินสายภายในอาคาร...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด เดินสายแลน(LAN) สายโทรศัพท์ วางระบบNetwork วางระบบWiFi Wireless ภายในอาคารทั้งหมด...
กรกฎาคม 19, 2019

ติดตั้งระบบความเย็นในห้อง Data Center พร้อมเดินท่อทำแรงดันน้ำ...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท วิซอาร์ที (ประเทศไทย) จำกัดติดตั้งระบบทำความเย็นภายในห้องData Center และภายในอาคาร  ติดตั้งแอร์ จำนวน 2 เครื่อง (Air Carrier Split) เดินท่อเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบแยกส่วน พร...