ข่าวสารทั้งหมด

มิถุนายน 11, 2019

ติดตั้งสวิทช์เซนเซอร์ควบคุมประตู เข้า-ออก Exit Switch No Touch...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จํากัด ให้ดำเนินการติดตั้งสวิทช์เซนเซอร์ควบคุมประตู เข้า-ออก Exit Switch No Touch (เข้าออกประตู แบบไม่ต้องสัมผัส)...
มิถุนายน 11, 2019

ติดตั้งสวิทช์กดปุ่มควบคุมประตู เข้า-ออก Exit switch...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก Marsun ให้ดำเนินการติดตั้งสวิทช์กดปุ่มควบคุมประตู เข้า-ออก Exit switch for access control...
มิถุนายน 11, 2019

Voice Logger ลดราคา...

Voice Logger 8 Port  เหลือ 28,000 บาทจากราคาปกติ 32,000 บาท เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ ลดราคา...
เมษายน 17, 2019

ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ให้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ...