ข่าวสารทั้งหมด

มกราคม 24, 2019

ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ( Fire Alarm ) เพื่อแจ้งเตือนดับเพลิงอัตโนมัติ ณ บริ...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ( Fire Alarm ) แจ้งเตือนดับเพลิงอัตโนมัติ ตึกที่ 2 และตึกที่ 4 ของ บริษัท ทรานส์นอร์ม ซิสเต็ม จำกัด (Transnorm System Co., Ltd.)...
ธันวาคม 29, 2018

ติดตั้งระบบ ACCESS CONTROL ระบบประตูอัตโนมัติ ทั้งภายในและภายนอก ณ อู่ต่อเรือมาร์ซัน...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งวางระบบAccess Control วางระบบประตูอัตโนมัติทั้งภายในและภายนอก ณ อู่ต่อเรือมาร์ซัน...
พฤศจิกายน 27, 2018

เดินสาย Wiring , Network ณ มูลนิธิสายเด็ก...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งเดินสาย Wiring และวางระบบ Network ณ มูลนิธิสายเด็ก (Hub Foundation)...
พฤศจิกายน 27, 2018

ติดตั้งระบบ Call Center IP Phone ณ โรงแรมบุราส่าหรี ภูเก็ต...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบ Call Center ,  IP Phone ณ โรงแรมบุราส่าหรี จังหวัดภูเก็ต...