Product List

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งวางระบบAccess Control วางระบบประตูอัตโนมัติทั้งภายในและภายนอก ณ อู่ต่อเรือมาร์ซัน

ยกพื้นห้องserver บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด

Raised Floor Server System 

ติดตั้งระบบ Fire alarm Notifier ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองเขม