Product List

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งวางระบบAccess Control วางระบบประตูอัตโนมัติทั้งภายในและภายนอก ณ อู่ต่อเรือมาร์ซัน

FIRE ESCAPE  บันไดหนีไฟ   บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 

ติดตั้งบันไดหนีไฟอาคาร 3 ชั้น

ติดตั้งประตูหนีไฟ 2 บาน พร้อมทางสีกันไฟ

ติดตั้งไฟส่องสว่าง

FIRE ESCAPE  บันไดหนีไฟ   บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 

ติดตั้งบันไดหนีไฟอาคาร 5 ชั้น

ติดตั้งประตูหนีไฟ 3 บาน พร้อมทางสีกันไฟ

ติดตั้งไฟส่องสว่าง

ยกพื้นห้องserver บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด

Raised Floor Server System