ท่อเกษตร LDPEท่อพีอี (PE) ในประเทศไทยถือว่าเป็นท่อที่เรารู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับประเทศของเรานั้นมีการใช้อยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ
1.ท่อ LDPE (Low density Polyethylene) ท่อสำหรับการเกษตร
2.ท่อ HDPE (High density Polyethylene) มาตรฐาน ม.อ.ก. (TIS) หรือ DIN

สำหรับหมวดที่เราจะอธิบายให้ฟังในหมวดนี้ นั่นก็คือ ท่อ LDPE เกษตร เป็นท่อที่ถือว่าเหมาะกับการเกษตรมากเนื่องจากผลิต จากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (0.910-0.940 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) การผลิตใช้แรงดันสูงจากกระบวนการที่เรียกว่า Free Radical Polymerization ดังนั้น ท่อ LDPE เกษตร จึงทนความร้อนได้ไม่มากนัก อุณหภูมิที่สามารถทนได้คือ 80 – 90 องศาเซลเซียสในช่วงเวลาแค่สั้นๆเท่านั้น แต่ ท่อ LDPE เกษตร ก็มีข้อดีในด้านการทนสารเคมีได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ท่อ LDPE เกษตร นั้นยังมีคุณสมบัติที่ดีด้านความเหนียว และยืดหยุ่นได้อย่างยอดเยี่ยม ทนต่อการกรอบแตก มีความนิ่ม ท่อ LDPE เกษตร จึงเหมาะสำหรับใช้งานด้านการเกษตร เช่น ทำท่อน้ำหยด ระบบฉีดฝอย ใช้เป็นที่ลำเลียงน้ำยากำจัดปลวก อีกทั้งเป็นท่อระบบรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น