Home

บริษัท คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการงานติดตั้งที่ครบวงจร เริ่มตั้งแต่จำหน่ายอุปกรณ์ พร้อมทั้งนำเข้าอุปกรณ์ (GSM Gateway) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่เกี่ยวกับระบบไอที พร้อมรับเหมาติดตั้งงานระบบต่างๆ เช่น รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงป้องกันอัคคีภัย , รับเหมาสร้างห้อง Server, รับเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน, รับเหมาระบบรักษาความปลอดภัย, รับเหมาวางระบบท่อน้ำภายในอาคาร ,รับเหมาระบบสุขาภิบาลทั่วประเทศจนทำให้เริ่มมีผลงานด้านระบบประปา ระบบดับเพลิงเป็นอย่างดี

ต่อมาในปี 2563 เราเริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงการรับเหมาประปาวางระบบสุขาภิบาล เมื่อลูกค้าใช้บริการงานติดตั้งมากขึ้น จึงทำให้ บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาและก้าวเข้าสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายท่อน้ำอุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ดับเพลิง ต่างๆ โดยค้นหาสินค้าที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาใช้ในระบบงานรับเหมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและบุคคลโดยทั่วไปว่าเป็นบริษัทที่ทั้งจำหน่ายท่อน้ำอุปกรณ์ และรับเหมางานระบบที่ครบวงจรที่สุด

รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

รับเหมาติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล

รับเหมาติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล

รับเหมาติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล

รับเหมาติดตั้งระบบทำความเย็นอาคาร

รับเหมาติดตั้งระบบทำความเย็นอาคาร

รับเหมาติดตั้งระบบทำความเย็นอาคาร

สร้างห้อง SERVER ROOM

สร้างห้อง SERVER ROOM

สร้างห้อง SERVER ROOM

รับเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

รับเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

รับเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

รับเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน

รับเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน

รับเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน

NEWS UPDATE

NEWS UPDATE