Home

บริษัท คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการงานติดตั้งที่ครบวงจร เริ่มตั้งแต่จำหน่ายอุปกรณ์ พร้อมทั้งนำเข้าอุปกรณ์ (GSM Gateway) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่เกี่ยวกับระบบไอที พร้อมรับเหมาติดตั้งงานระบบต่างๆ เช่น รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงป้องกันอัคคีภัย , รับเหมาสร้างห้อง Server, รับเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน, รับเหมาระบบรักษาความปลอดภัย, รับเหมาวางระบบท่อน้ำภายในอาคาร ,รับเหมาระบบสุขาภิบาลทั่วประเทศจนทำให้เริ่มมีผลงานด้านระบบประปา ระบบดับเพลิงเป็นอย่างดี

ต่อมาในปี 2563 เราเริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงการรับเหมาประปาวางระบบสุขาภิบาล เมื่อลูกค้าใช้บริการงานติดตั้งมากขึ้น จึงทำให้ บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาและก้าวเข้าสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายท่อน้ำอุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ดับเพลิง ต่างๆ โดยค้นหาสินค้าที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาใช้ในระบบงานรับเหมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและบุคคลโดยทั่วไปว่าเป็นบริษัทที่ทั้งจำหน่ายท่อน้ำอุปกรณ์ และรับเหมางานระบบที่ครบวงจรที่สุด

ท่อHDPE

ท่อHDPE

ท่อHDPE

ท่อพีวีซี

ท่อพีวีซี

ท่อพีวีซี

ท่อเกษตรLDPE

ท่อเกษตรLDPE

ท่อเกษตรLDPE

ท่อพีพีอาร์

ท่อพีพีอาร์

ท่อพีพีอาร์

ท่อยูพีวีซีสีเทาดำ UPVC

ท่อยูพีวีซีสีเทาดำ UPVC

ท่อยูพีวีซีสีเทาดำ UPVC

ท่อพีพี PP

ท่อพีพี PP

ท่อพีพี PP

ท่อดับเพลิง FIREX

ท่อดับเพลิง FIREX

ท่อดับเพลิง FIREX

ท่อไซเลอร์ SYLER

ท่อไซเลอร์ SYLER

ท่อไซเลอร์ SYLER

ท่อระบายน้ำ 3 ชั้น XYLENT

ท่อระบายน้ำ 3 ชั้น XYLENT

ท่อระบายน้ำ 3 ชั้น XYLENT

ท่อนีโอเดรน

ท่อนีโอเดรน

ท่อนีโอเดรน

ท่อกัลวาไนซ์ GALVANIZED

ท่อกัลวาไนซ์ GALVANIZED

ท่อกัลวาไนซ์ GALVANIZED

ท่ออ่อนยาง RUBBER JOINT

ท่ออ่อนยาง RUBBER JOINT

ท่ออ่อนยาง RUBBER JOINT

ท่อเหล็กดำ SCH 40

ท่อเหล็กดำ SCH 40

ท่อเหล็กดำ SCH 40

ท่อสแตนเลส และอุปกรณ์

ท่อสแตนเลส และอุปกรณ์

ท่อสแตนเลส และอุปกรณ์

ท่อร้อยสายไฟHDPE

ท่อร้อยสายไฟHDPE

ท่อร้อยสายไฟHDPE

ท่อร้อยสายไฟ EMT

ท่อร้อยสายไฟ EMT

ท่อร้อยสายไฟ EMT

ท่อร้อยสายไฟ UPVC สีขาว

ท่อร้อยสายไฟ UPVC สีขาว

ท่อร้อยสายไฟ UPVC สีขาว

ท่ออ่อนร้อยสายไฟ FLEXIBLE

ท่ออ่อนร้อยสายไฟ FLEXIBLE

ท่ออ่อนร้อยสายไฟ FLEXIBLE

ท่ออีเฟล็กไฟฟ้า E-FLEX

ท่ออีเฟล็กไฟฟ้า E-FLEX

ท่ออีเฟล็กไฟฟ้า E-FLEX

ท่อคอตร้อยสายไฟ

ท่อคอตร้อยสายไฟ

ท่อคอตร้อยสายไฟ

ท่อRTRC ร้อยสายไฟฟ้าลงดิน

ท่อRTRC ร้อยสายไฟฟ้าลงดิน

ท่อRTRC ร้อยสายไฟฟ้าลงดิน

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

ท่อทองแดง COPPER PIPE

ท่อทองแดง COPPER PIPE

ท่อทองแดง COPPER PIPE

สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า

ฉนวนยางดำ AEROFLEX

ฉนวนยางดำ AEROFLEX

ฉนวนยางดำ AEROFLEX

น็อตสกรู

น็อตสกรู

น็อตสกรู

วาล์วน้ำ

วาล์วน้ำ

วาล์วน้ำ

วาล์วดับเพลิง

วาล์วดับเพลิง

วาล์วดับเพลิง

แผ่น HDPE Geomembrane

แผ่น HDPE Geomembrane

แผ่น HDPE Geomembrane

แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile

แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile

แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile

Geonet Composite

Geonet Composite

Geonet Composite

รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

รับเหมาติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล

รับเหมาติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล

รับเหมาติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาล

รับเหมาติดตั้งระบบทำความเย็นอาคาร

รับเหมาติดตั้งระบบทำความเย็นอาคาร

รับเหมาติดตั้งระบบทำความเย็นอาคาร

สร้างห้อง SERVER ROOM

สร้างห้อง SERVER ROOM

สร้างห้อง SERVER ROOM

รับเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

รับเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

รับเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

รับเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน

รับเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน

รับเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน

NEWS UPDATE

NEWS UPDATE