ตู้สาขาโทรศัพท์

IP-PBX

CALL CENTER

CCTV

ACCESS CONTROL

รับติดตั้งระบบโทรศัพท์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัท Comadvance Technoloy Company Limited

พฤศจิกายน 27, 2018

เดินสาย Wiring , Network ณ มูลนิธิสายเด็ก...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งเดินสาย Wiring และวางระบบ Network ณ มูลนิธิสายเด็ก (Hub Foundation)...
พฤศจิกายน 27, 2018

ติดตั้งระบบ Call Center IP Phone ณ โรงแรมบุราส่าหรี ภูเก็ต...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบ Call Center ,  IP Phone ณ โรงแรมบุราส่าหรี จังหวัดภูเก็ต...
พฤศจิกายน 27, 2018

ติดตั้งระบบ Access Control ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด.(มหาชน) อู่ต่อเรือมาร์ซัน...

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบควบคุมประตูอัตโนมัติให้กับ บริษัท มาร์ซัน จำกัด.(มหาชน) อู่ต่อเรือมาร์ซัน โดยได้จำหน่ายระบบ Access Control  และดำเนินการติดตั้ง...

ABOUT US

เกี่ยวกับบริษัท Comadvance Technology Company Limited