Home

บริษัท คอมแอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท คอมแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการการงานติดตั้งที่ครบวงจร รับติดตั้งระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย , บริการสร้างห้อง Server, รับติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบประหยัดค่าโทรศัพท์องค์กร และจำหน่ายอุปกรณ์ พร้อมทั้งนำเข้าอุปกรณ์ (GSM Gateway) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เกี่ยวกับตู้สาขาโทรศัพท์ และมีทีมService ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้าตรวจเช็คพื้นที่หน้างานติดตั้งทุกๆ 3 เดือน รับประกันผลงานติดตั้งรวมถึงรับประกันอุปกรณ์ที่ใช้ทำการติดตั้ง

NEWS UPDATE

NEWS UPDATE