CARD READERS

สิงหาคม 22, 2016

Suprema Xpass...

เหมาะสำหรับการติดตั้งสำหรับการลงเวลาและควบคุมการเข้าออกประตู ที่เน้นการทำงานแบบทั่วไป รองรับการติดตั้งภายนอกอาคารและในอาคาร มีความทนทาน แข็งแรง...
สิงหาคม 22, 2016

Suprema Xpass S2...

นวัตกรรมเครื่องอ่านบัตรที่ดีไซน์ให้ความบาง ด้วยความหนาเพียง 11.4mm ผลิตด้วยวัสดุอย่างดี...